Skatteregler for ansattgaver

Det er mange ting å tenke på når de ansatte skal motta gaver. Det finnes mange lover angående å gi og få gaver i ansettelsesforhold – derfor har vi gitt deg en kort oversikt under.

Skatteregler for ansattgaver

Det er mange ting å tenke på når de ansatte skal motta gaver. Det finnes mange lover angående å gi og få gaver i ansettelsesforhold – derfor har vi gitt deg en kort oversikt under.

Hva er beløpsgrensen?

Beløpsgrensen avhenger av hvilken anledning gaven gis. Under ser du hvilke beløpsgrenser for skattefritak som gjelder for ulike gaver og beløp.

Julegaver, sommergaver, påskegaver og liknende.1000,-*
Premie for forbedringforslag, en ordning alle bedrifter bør ha.2500,-
Gave for ansettelse i minimum 25, 40, 50 eller 60 år.8000,-
Gave etter 25 års ansettelse – Gullklokke med inskripsjon.12000,-
Gave ved bryllup, ved 50, 60, 70, 75 og 80-årsdag.3000,-
Gave ved avgang med pensjon3000,-
Gave ved arbeidsforholdets slutt etter minst 10 år.3000,-
Gave ved bedriftens 25-årsjubileum, eller år delelig med 25.3000,-
Gave ved bedriftens 50-årsjubileum, eller år delelig med 50.4500,-

*Dette er den posten som de fleste bedrifter vet om, men ofte så kan man fint bruke 1.000,- til kun jul – selv om man leverer gave til sommer og påske – dersom disse anses som av ubetydelig størrelse.

Viktig å vite når man skal gi julegaver til de ansatte

I utgangspunktet skal alle gaver fordelsbeskattes når de er knyttet til et arbeidsforhold, visse gaver fra arbeidsgiver er likevel skattefrie etter rammer og beløpsgrenser fastsatt av Finansdepartementet.

Skattefritaket omfatter gaver til både ansatte og styrets medlemmer. Skattefriheten for gaver til ansatte er betinget av at gave eller premie for forslag og forbedringer er ledd i en generell ordning for bedriften. Gaven må i utgangspunktet bestå av en naturalytelse. Det er ikke lenger anledning til å gi gavekort som kan veksles inn i penger.

Gaven må inngå i en ordning som er gjelder for alle ansatte(gruppe ansatte).
Skattefrie gaver er fritatt for arbeidsgiveravgift, og skal ikke tas med i den ansattes lønnsoppgave. Også styremedlemmer kan motta skattefrie gaver fra bedriften.

Dette forutsetter at arbeidsgiver ikke krever skattemessige fradrag for gavekjøpene. Kostnaden må bokføres som ikke fradragsberettiget gave. Det er aldri fradrag for inngående MVA ved kjøp av gaver til ansatte.

NB!

Vi gir ingen råd rundt skatt av profil og gaveartikler – men kan svare på generelt grunnlag – det kommer helt an på bedriftens regnskapsfører og revisor hva de anbefaler og godkjenner. Over er konkrete fakta hentet fra lovverket pr januar 2018.